1. Przyszły kierowca najpierw musi pójść do poradni psychotechnicznej (Kat. C1,C,C+E,D1,D,D+E) oraz lekarza, który ma uprawnienia do wystawiania zaświadczeń o zdolności do prowadzenia pojazdu. 

Można go znaleźć w niemal każdej przychodni (przed pójściem warto zadzwonić i zapytać). Koszt wydania zaświadczenia – w zależności od kategorii – to około 100-200 złotych.


2.Kolejne miejsce, które należy odwiedzić to Wydział Komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania. 

Idąc tam trzeba mieć przy sobie wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy. Na miejscu jest zakładany tzw. profil kandydata na kierowcę do którego dostęp ma ośrodek szkolenia kierowców oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Zostaje nadany numer. Ten numer zanosi się wraz z PESEL do wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców. Co jeszcze trzeba ze sobą zabrać do Wydziału Komunikacji? 
– dowód tożsamości, 
– fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm 
– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, 
– orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E), 
– pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1,B, T), 
– kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy posiadamy prawo jazdy),
– kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym), 


3. Wybór Ośrodka Szkolenia Kierowców. 

Szkolenie na kat. B obejmuje 30 lekcji 45-minutowych z teorii oraz 30 lekcji 60-minutowych za kierownicą. Po zakończeniu szkolenia, w ośrodku przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny z teori i praktyki. Następnie informacja o jego wyniku jest umieszczana na profilu kandydata na kierowcę, który został założony w Wydziale Komunikacji. Z swoim numerem (również wydanym w Wydziale Komunikacji) można przystąpić do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. 


4. Zapisanie się na egzamin. 

Aby to zrobić należy zgłosić się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (można wybrać dowolny w całej Polsce). Aby się zapisać wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty oraz numer swojego profilu (wydany w Wydziale Komunikacji). Na miejscu trzeba też zapłacić za egzamin. 


5. Po zdanym egzaminie należy zapłacić za druk prawa jazdy. 

Można to zrobić w Wydziale Komunikacji, ale też elektronicznie. W ostatnim przypadku należy przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty. Od tego momentu, nie dłużej niż po 30-dniach (informacja jest przesyłana sms-em) można odebrać prawo jazdy.