• Certyfikat ISO 9001:2008
  • Certyfikat Autentyczności Systemu Vademecum Kierowcy Zawodowego
  • Certyfikat Autentyczności Systemu Vademecum Wykładowcy
  • Certyfikat Użytkownika specjalistycznego oprogramowania wspierającego proces kształcenia e-kierowca.pl
  • Certyfikaty ukończenia kursu trenera-wykładowcy na kursach kwalifikacji wstępnej i okresowej dla kierowców wykonujących przewóz drogowy
  • Certyfikat użytkownika platformy e-learningowej Firmy GRUPA CARGO sp. z o.o. Sp. k.
  • Zaświadczenia ukończenia kursów podnoszących kompetencje kadry
  • Rekomendacje PUP, Urząd Gminy Kowala, MPK spółka Radom