Poniżej prezentujemy naszą baze dydaktyczna, która dostępna jest dla naszych Kursantów:

projektor multimedialny,
1 wizualizer,
plansze sytuacyjne,
1 tablicę drewnianą,
 8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu,
2 kserokopiarki, 2 skanery oraz 2 drukarki dostępne dla potrzeb osób szkolonych.

Sprzęt dydaktyczny podlega bieżącym przeglądom i ocenie pod kątem nowoczesności i przydatności. Wyposażenie dydaktyczne jest uzupełniane zgodnie z zapotrzebowaniem oraz możliwościami finansowymi ośrodka.

Placówka posiada do dyspozycji zbiory biblioteczne, w skład których wchodzą podręczniki, poradniki, materiały metodyczno-dydaktyczne. Placówka prenumeruje też czasopisma branżowe (m.in. „Szkołę Jazdy”). Kursanci na prośbę mają wgląd w akta prawne dot. prawa o ruchu drogowym. Mogą także na bieżąco korzystać z Internetu