Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 roku (DzU nr 122 poz. 1269 z dnia 31 maja 2004 r.), wszyscy kierowcy, którzy zrobili prawo jazdy kat. D, D + E, D1 i D1 + E wydane przed 10.09.2008 r. oraz prawo jazdy kat. C, C + E, C1 i C1 + E wydane przed 10.09.2009 r., mogą zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy lub osób na starych zasadach tylko przez rok od powyższych dat. Warto wspomnieć, iż osoby, które mają uprawnienia, ale nie wykonują zawodu kierowcy, nie tracą ich wraz z wejściem w życie nowych przepisów. Jeżeli będą chcieli podjąć pracę po 10 września 2010 r., zobowiązani będą do uzyskania wpisu do prawa jazdy (rubryka 11) na podstawie badań i szkolenia okresowego, którego termin zależny jest od daty uzyskania prawa jazdy właściwej kategorii.

Poniżej prezentujemy informacje dla poszczególnych kategorii prawa jazdy:
 

C1, C, C1 + E, C + E
do 31.12.1980
do 10.09.2010
 
od 01.01.1981 do 31.12.1995
do 10.09.2011
 
od 01.01.1996 do 31.12.2000
do 10.09.2012
 
od 01.01.2001 do 31.12.2005
do 10.09.2013
 
od 01.01.2006 do 10.09.2009
do 10.09.2014
 

D1, D, D1 + E, D + E
do 31.12.1980
do 10.09.2009
 
od 01.01.1981 do 31.12.1990
do 10.09.2010
 
od 01.01.1991 do 31.12.2000
do 10.09.2011
 
od 01.01.2001 do 31.12.2005
do 10.09.2012
 
od 01.01.2006 do 31.09.2008
do 10.09.2013
 
Pamiętać należy, aby do szkolenia okresowego przystąpić co najmniej dwa miesiące przed datą wskazana powyżej.
Czas ten pozwoli spokojnie uczestniczyć w szkoleniu, udać się do fotografa czy złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy. Oczekiwanie na nowe prawo jazdy, to okres około czterech tygodni.


Kursy kwalifikacyjne i szkolenia okresowe prowadzone są w formie tradycyjnej (wykłady) oraz za pomocą specjalistycznego programu komputerowego typu: e-learning.