Celem kursu jest uzyskanie uprawnień i kwalifikacji do kierowania wózkami jezdnymi następujących typów:

Naładowne
Unoszące
Podnośnikowe
Ciągnikowe
Specjalne
Program szkolenia:

Typy stosowanych wózków jezdniowych
Budowa wózka
Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami
Czynności operatora w czasie pracy z wózkami
Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
Wiadomości z zakresu bhp
Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków
Szkolenie z zakresu bezpiecznej obsługi wymiany butli gazowych
Wiadomości o Dozorze Technicznych
Na zakończenie szkolenia kursanci otrzymują:

zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego zgodne ze wzorem MEN, honorowane w krajach Unii Europejskiej,
zezwolenie na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym, w formie imiennej legitymacji ze zdjęciem.

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, profesjonalny plac manewrowy, a także miłą atmosferę podczas prowadzonych zajęć i możliwość podniesienia swoich kwalifikacji.